Cross Cultural Korean and Sundanese merupakan sebuah event perpaduan budaya antara Budaya Asing (Korea) dan Budaya Lokal (Sunda) untuk mengedukasi setiap pengunjungnya agar lebih mengenal lebih dekat dengan masing masing budaya.
Setiap budaya akan memamerkan kebudayaannya masing masing seperti baju daerah, makanan khas, tarian khas, dll. Selain itu juga ada banyak pertunjukkan seni seperti Dance K-Pop, Band, Pencak Silat, Teater, dan masih banyak lagi.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *